Ponuka prác

 Stavebné práce

 • zemné práce
 • betonárske práce
 • armovacie práce
 • murovanie, omietanie, potery, obkladanie
 • zatepľovanie, maľovanie
 • tesárske práce
 • klampiarske práce
 • pokrývačské práce
 • stolárske práce

 Vodoinštalačné práce

 • vodovod
 • kanalizácia
 • kúrenie (podlahové, radiátorové)

 Elektroinštalačné práce

 • silnoprúd
 • slaboprúd
 • zabezpečovacia technika

 Geodetické práce

 • zameranie pozemku
 • zameranie stavby
 • zápis zmien na kataster

 Inžinierska činnosť

 • štúdia
 • projekt pre stavebné povolenie
 • vybavenie stavebného povolenia
 • realizačný projekt
 • vybavenie kolaudácie

 Výrobna činnosť 

 • výroba obalového materiálu z polyetylénovej peny
 • výroba CNC vyrezávacim plotrom
 • výroba výsekovym lisom